تعرفه ثبت نام و تخفیف های کنفرانس

خدمات کنفرانس

تعرفه (به تومان)

حضور در کنفرانس+سی دی مجموعه مقالات+پک کنفرانس+کتابچه چکیده مقالات+گواهی نامه حضور در کنفرانس + پذیرایی میان وعده و نهار  (حضوری)

آزاد 80

حامیان 40

حضور در کنفرانس+سی دی مجموعه مقالات+پک کنفرانس+کتابچه چکیده مقالات+گواهی نامه حضور در کنفرانس + گواهی ارائه مقاله+ پذیرایی میان وعده و نهار (دانشجویان) (حضوری)

110

حضور در کنفرانس+سی دی مجموعه مقالات+پک کنفرانس+کتابچه چکیده مقالات+گواهی نامه حضور در کنفرانس + گواهی ارائه مقاله+ پذیرایی میان وعده و نهار (آزاد) (حضوری)

150

حضور در کنفرانس+سی دی مجموعه مقالات+پک کنفرانس+کتابچه چکیده مقالات+گواهی نامه حضور در کنفرانس + گواهی شرکت در کارگاه (اهدا توسط پروفسور سایمون بل)+ پذیرایی میان وعده و نهار

350

ارسال مقاله دوم و بیشتر (حضوری یا غیر حضوری)

60

حضور در کنفرانس+سی دی مجموعه مقالات+پک کنفرانس+کتابچه چکیده مقالات+گواهی نامه حضور در کنفرانس + گواهی ارائه مقاله+ پذیرایی میان وعده و نهار (حضور همراه مقاله دهنده)

70

سی دی مجموعه مقالات+پک کنفرانس+ گواهی ارائه مقاله + ارسال پستی گواهی (دانشجویان) (غیر حضوری)

110

سی دی مجموعه مقالات+پک کنفرانس+ گواهی ارائه مقاله+ ارسال پستی گواهی (آزاد) (غیر حضوری)  

150

 

*لطفا به تاریخ های مهم توجه فرمایید.

** امکان صدور گواهی اضافی برای تمام نویسندگان وجود دارد.لطفا به پنل کاربری خود مراجعه نمایید.

***امکان نمایه سازی مقالات در ISC و SID وجود دارد. لطفا به پنل کاربری خود مراجعه نمایید.