حمایت دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران


دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران از نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان که توسط دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با همکاری شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی و دانشگاه ادینبرو در تاریخ 3 اردیبهشت ماه 1396 برگزار خواهد شد حمایت خود را اعلام کرده و حامی رسمی این کنفرانس می باشد.

لازم به ذکر است اعضای محترم این مجموعه برای شرکت در کنفرانس از تخفیف 50 درصدی برخوردار هستند و میتوانند مدرک شناسایی خود را پس از ثبت نام در سامانه خود قسمت آپلود مدارک و بخش حامیان ارسال کنند تا تخفیف فوق به صورت خودکار اعمال گردد.