نمایه سازی مقالات در پایگاه سیویلیکا


طبق تفاهم نامه همکاری بین دبیرخانه کنفرانس با پایگاه مرجع دانش (سیویلیکا)، تمامی مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس توسط سیویلیکا منتشر خواهد شد و به تمامی مقالات کد اختصاصی تعلق خواهد گرفت.