نمایه سازی مقالات در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی


طبق تفاهم نامه بین دبیرخانه مرکزی کنفرانس با پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID، امکان نمایه سازی مقالات پذیرفته شده نهایی کنفرانس در این پایگاه فراهم شده است.

لینک معرفی کنفرانس در سایت SID